پاریس، شهر ارواح شد / این ساعات در فرانسه چطور می گذرد؟ همزمان با استقرار نیرو

  العربیه نوشت: همزمان با استقرار نیروهای ارتش در پایتخت فرانسه، خیابان های پاریس از تردد شهروندان عادی خالی شده است. خیابان های پاریس تقریبا خالی است و فقط...

ادامه مطلب ...