بیش از ۱۰ هزار معتاد در تهران رها هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که ۷۰۵ هزار نفر از آنها تحت حمایت پیشگیری و کاهش آسیب در مراکز بهزیستی نگهداری...

ادامه مطلب ...