تأمین اعتبار پروژه های عمرانی با اوراق مشارکت ملّی

کیاپرس - معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری: تأمین اعتبار پروژه های عمرانی با اوراق مشارکت ملّی از سوی مدیریت شهری صورت گرفته است. به گزارش کیاپرس و به نقل از روابط...

ادامه مطلب ...