تمامی مدارس مازندران روز ۱۴ فروردین باز است

سیدعلی قاسمی در گفتگو با خبرنگار کیاپرس گفت:تمام مدارس مازندران روز شنبه ۱۴ فروردین ماه باز است. وی بیان کرد خبرهایی مبنی بر تعطیلی مدارس در روز شنبه منتشر شده که...

ادامه مطلب ...