فاجعه منا از نگاه منابعی که در قلب این حادثه بودند

کیا پرس:مجتهد کاربر معروف اینترنتی که پشت پرده های آل سعود را در پایگاه خود در توئیتر فاش می کند، ساعاتی بعداز حادثه مصیبت بار روز پنجشنبه هنگام رمی جمرات در منا...

ادامه مطلب ...