جراحی تومور مغزی بر روی دختر ۱۹ ماهه در بابل انجام شد

کیاپرس - برای نخستین بار جراحی تومور مغزی اطفال بر روی دختر ۱۹ ماهه آملی در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد. امیرحسین زهره وند متخصص جراحی مغز و اعصاب و عضو...

ادامه مطلب ...