بهره گیری از یک اتفاق برای تخریب هاشمی را،بی تقوایی سیاسی میدانم

کیا پرس:فرزند شهید لاجوردی در توضیحی پیرامون جنجالی که در ۲-۳روز اخیر در برخی رسانه ها و از جمله تلویزیون منعکس شد، از رسانه ای شدن این اتفاق آن هم پس از دوهفته از...

ادامه مطلب ...