افزایش نرخ پرتقال جنوب به ۱۰هزارتومان

کیاپرس:رئیس اتحادیه میوه نرخ جدید انواع میوه را در بازار اعلام کرد و با بیان اینکه قیمت پرتقال جنوب به ۱۰هزارتومان رسیده است،گفت:اگر دولت می‌خواهدپرتقال...

ادامه مطلب ...