اگر از مردم انتظار رعایت خیلى چیزها را داریم باید امکانات آن فراهم باشد

کیا پرس :مازندران محل تفریح و عیاشى برخى اقشار پول‌دار پایتخت‌نشین شده است!  مطهری با اشاره اینکه اگر از مردم انتظار رعایت خیلى چیزها را داریم باید...

ادامه مطلب ...