ظریف:سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست به همین دلیل سیاست خارجی درقانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است رهبر انقلاب به من صادق گفتند، اما شما به من دروغگو گفتید

کیاپرس :وزیر امور خارجه با تاکید بر لزوم انسجام درونی در کشور گفت: سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را...

ادامه مطلب ...