امام جمعه قائمشهر درباره سیدحسن خمینی چه گفته بود؟

  جماران: سیدحسن خمینی چه جوابی برای امام آماده کرده است؟ شاید همین جمله بود که مهمان روز جمعه شهر قائمشهر را به ستوه آورد تا به قول خودش برای نخستین‌ بار در منبری...

ادامه مطلب ...