گردنتان را میشکنم؛ مازندران با رامسر جنگ دارد؛ نمی گذارم مسئولین وارد رامسر شوند!!

در پی حساسیت ها و مباحث موجود در خصوص انتقال دانشگاه بین الملل جمعی از مسئولان رامسر همزمان با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه پزشکی واحد بین الملل رامسر نشستی را برگزار...

ادامه مطلب ...