افشاگری رسایی علیه یاران سابق

کیا پرس :  حمید رسایی در متنی علیه یاران سابق خود دست به افشاگری زد و نوشت: ‏آقایان درحال فشار به کاندیداهای مستقلند تا انصراف دهند. به خاطر وحدت! من که از...

ادامه مطلب ...