افزایش ۷۰ درصدی سرطان در ۲۰ سال آینده در دنیا

کیاپرس-معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سرطان در ۲۰ سال آینده ۷۰ درصد در بین مردم دنیا افزایش پیدا می کند.  رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت...

ادامه مطلب ...