افزایش ۴۵ درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در آذر ماه امسال ۵۸ نفر ( ۳۸مرد و ۲۰ زن) می باشد که این رقم...

ادامه مطلب ...