افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید صنایع کشاورزی مازندران در دولت یازدهم

کیاپرس- مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که در سه سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد به ظرفیت صنایع کشاورزی این استان افزوده شده است . حمزه علی میانکاله...

ادامه مطلب ...