افزایش یک رام قطار مسافری حومه ای در مسیر پل سفید – گرگان

به گزارش کیاپرس به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن شمال مهندس یوسف گران پاشا مدیر کل راه آهن شمال از افزایش یک رام قطار حومه ای در مسیر پل سفید – گرگان و بالعکس...

ادامه مطلب ...