افزایش مراجعات بیماران سوخته به دنبال درمان های ناصحیح

کیاپرس-دبیر اجرایی ششمین کنگره ملی سوختگی، گفت: متاسفانه ما هر روز با بیمارانی مواجه می شویم که با عوارض سوختگی ناشی از درمان غیر صحیح مراجعه می کنند.  دکتر...

ادامه مطلب ...