افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری

کیاپرس : نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است. با توجه به جریان‌های اخیر ارزی و...

ادامه مطلب ...