افزایش حقوق مستمری بگیران

کیاپرس:حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از این ماه افزایش می یابد.  نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مراسم تجلیل از کارگران مازندران که در قائم شهر...

ادامه مطلب ...