پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حق مسکن

کیاپرس: علی اصلانی ، اظهار کرد: جامعه کارگری معتقد است حق مسکن ولو اینکه مبلغ آن اندک و جزیی باشد باید در فیش های حقوقی کارگران درج و پرداخت شود. وی از افزایش پایه...

ادامه مطلب ...