اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در مازندران / نشست اشتغال آفرینان معتبر با حسین زادگان در تهران

کیا پرس: جلسه تعاملیِ توسعه سرمایه گذاری در استان با حضور استاندار مازندران و تعدادی از صنعتگران موفق در بخش های کشاورزی و مواد خوراکی به میزبانی مدیرعامل و...

ادامه مطلب ...