اطفاء آتش سوزی مسجدجامع پس از هشت ساعت

  کیا پرس: عبوری با اشاره به اینکه این مسجد در مرکز شهر ساری واقع شده است ادامه داد: تمام تلاش مدیریت شهری بر این بوده که این حریق به بازارهای اطراف سرایت...

ادامه مطلب ...