اصلی بودن زلزله ۵.۱ ریشتری

کیاپرس: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تا کنون ۷ پس لرزه آمده است و می توانیم بگوییم زلزله ۵.۱ ریشتری زلزله اصلی بوده است و این نگرانی ما را کم می کند. به...

ادامه مطلب ...