اصلاح طلبان منعی برای حضور نامزدهای مختلف در انتخابات ندارند

کیاپرس:رئیس فراکسیون امید درخصوص احتمال نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت: منع شدن در ذات اصلاح طلبی نیست ذات اصلاح طلبی خرد جمعی است و تصمیم بر عهده...

ادامه مطلب ...