باز هم یک بابلی جای یک ساروی را گرفت!

پایگاه خبری کیا :دکترمحمدفرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر سید خلاق میرنیا را به سمت رییس دانشگاه مازندران منصوب کرد و از خدمات بیست ماهه دکتر...

ادامه مطلب ...