استمرار نهضت آسفالت در راستای ارتقاء سطح ایمنی معابر

  کیا پرس: امید ذاکری به اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان ها اشاره نموده و گفت: با نظارت دقیق بر سرعت و کیفیت پروژه زیرسازی ، بهسازی و روکش آسفالت در سطح منطقه یک...

ادامه مطلب ...