استفاده از منابع مالی خارجی منوط به توجیهات فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی است

کیاپرس : جلسه شورای اقتصاد ظهر امروز (دوشنبه ) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.  اسحاق جهانگیری با اشاره به یکی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه مبنی بر...

ادامه مطلب ...