متن استعفانامه کی‌روش در یک خبرگزاری پرتغالی

کارلوس کی‌روش از سمت سرمربیگری تیم ملی ایران استعفا داد، چون معتقد است که شرایط کافی برای صعود این تیم به دوره بعدی جام جهانی وجود ندارد. متن استعفانامه کی‌روش به...

ادامه مطلب ...