استان مازندران رتبه دوم تردد کشور

 استاندار مازندران با اشاره به ۳۰۰ روستای هدف گردشگری گفت: بیش از ۸۰۰ هزار نفر شب در روستاهای استان اقامت کردند.  ربیع فلاح جلودار شامگاه جمعه در گفتگو...

ادامه مطلب ...