ارسال پرونده شکایت علی مطهری ازمقام قضایی به دادسرای ویژه روحانیت

کیاپرس:وکیل مدافع علی مطهری از ارسال پرونده شکایت موکلش از یک مقام قضایی به دادسرای ویژه روحانیت خبر داد. مصطفی ترک همدانی ، در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت...

ادامه مطلب ...