پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):
کیاپرس :قیمت انواع سکه پارسیان در اوزان مختلف در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت سکه های کادویی پارسیان  با عیار ۷۵۰ و گرم های متفاوت از طریق جدول زیر منتشر می گردد  .

سکه پارسیان با عیار ۷۵۰ قیمت (تومان)
پارسیان ۱۰۰ سوت ۹۷,۵۰۰
پارسیان ۲۰۰ سوت ۱۹۰,۵۰۰
پارسیان ۳۰۰ سوت ۲۸۳,۵۰۰
پارسیان ۴۰۰ سوت ۳۷۶,۵۰۰
پارسیان ۵۰۰ سوت ۴۶۹,۵۰۰
پارسیان ۶۰۰ سوت ۵۶۲,۵۰۰
پارسیان ۷۰۰ سوت ۶۵۵,۵۰۰
پارسیان ۸۰۰ سوت ۷۴۸,۵۰۰
پارسیان ۹۰۰ سوت ۸۴۱,۵۰۰
پارسیان ۱گرم ۹۳۴,۵۰۰
پارسیان ۱٫۱گرم ۱,۰۲۷,۵۰۰
پارسیان ۱٫۲گرم ۱,۱۲۰,۵۰۰
پارسیان ۱٫۳گرم ۱,۲۱۳,۵۰۰
پارسیان ۱٫۴گرم ۱,۳۰۶,۵۰۰
پارسیان ۱٫۵گرم ۱,۳۹۹,۵۰۰
پارسیان ۱٫۶گرم ۱,۴۹۲,۵۰۰
پارسیان ۱٫۷گرم ۱,۵۸۵,۵۰۰
پارسیان ۱٫۸گرم ۱,۶۷۸,۵۰۰
پارسیان ۱٫۹گرم ۱,۷۷۲,۰۰۰
پارسیان ۲گرم ۱,۸۶۵,۰۰۰
پارسیان ۲٫۱گرم ۱,۹۵۸,۰۰۰

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :