اجرای ناقص پروژه تعریض جاده گهرباران

کمتر کسی در استان مازندران وجود دارد که اسمی از محور مرگ‌بار گهرباران نشنیده باشد، محوری که سال‌هاست به‌لطف بی‌مهری مسئولان جای ثابتی در صفحه حوادث کشور برای خود...

ادامه مطلب ...