صدور رای قصاص پزشک تبریزی

کیا پرس:  بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسی غذاها نیز این نوع سم کشف شده است. رئیس کل...

ادامه مطلب ...