سوژه جدید تندروها برای تخریب آیت الله هاشمی

دفتر آیت الله هاشمی در واکنش به خبرسازی های اخیر آورده است: برخی رسانه ها که بصورت سازمان یافته اقدام به تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی می نمایند، در تازه ترین...

ادامه مطلب ...