روحانی قانون برجام را ابلاغ کرد

کیا پرس:رییس جمهور، قانون' اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام' را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.متن دستور...

ادامه مطلب ...