تصاویر کباب کردن پلنگ در هند

پایگاه خبری کیا :بعد از کباب ترش ، کوبیده و برگ و …..کباب پلنگ هم جای خود را باز کرد. در یکی از روستاهای هند از ایالت آسام در شمال شرقی هند سارق حیوانات مزرعه خود...

ادامه مطلب ...