به رگبار بستن خانواده دخترتوسط خواستگار ناکام

خواستگار ۳۵ ساله تاکستانی وقتی جواب منفی شنید، اعضای خانواده دختر را به گلوله بست که طی آن پدر خانواده به قتل رسید و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند. خواستگار ۳۵ ساله...

ادامه مطلب ...