ادامه خاموشی های برق در آمل

کیاپرس - خاموشی ها مقطعی برق در شهرستان آمل درپی سوختگی واز مدارخارج شدن یکی از ترانس های موجود در ایستگاه بابکان آمل که توزیع وتامین کننده برق این شهرستان است، باعث...

ادامه مطلب ...