اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کیاپرس : با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. به نقل از روابط...

ادامه مطلب ...