اختصاص بسته حمایتی دولت به ۹۵.۵ درصد بازنشستگان کشوری

کیاپرس _ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اینکه ۹۵.۵ درصد بازنشستگان کشوری کمتر از ۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند، گفت: تمامی این افراد سبد حمایتی دولت را...

ادامه مطلب ...