اثرات نامطلوب عدم مصرف آهن برای مادران شیرده و باردار

مجید سعیدی گفت: بدن به طور معمول برای ساخت سلول‌های خونی، اکسیژن رسانی به اعضا، ساخت آنزیم‌ها و پروتئین‌های خاص به آهن نیاز دارد و شایع‌ترین بیماری که به علت...

ادامه مطلب ...