ابوبکر بغدادی این روزهارا چگونه می گذراند؟

شفقنا: منابع داخل موصل فاش کردند که همزمان با تداوم پیشروی های نیروهای مشترک عراقی در نبرد بازپس گیری این شهر از دست گروه تروریستی داعش، سرکرده این...

ادامه مطلب ...