ابتکار: رویکرد ما احیاء جنگل‌ بلوط است

کیا پرس: معصومه ابتکار به موضوع جنگل‌های بلوط اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت ماجرا دو بار آن را در شورای محیط زیست کشور و یک بار هم در دولت مطرح کردیم و قرار شد سازمان...

ادامه مطلب ...