آخوندی وزیر راه ماند

نمایندگان مجلس با ۱۷۵ رای مخالف استیضاح، بر باقی ماندن عباس اخوندی در وزارت راه رای دادند. عباس آخوندی در وزارت راه ماندنی شد. نمایندگان مجلس با ۱۷۵...

ادامه مطلب ...