دیابتی های سیگاری منتظر قطع پای خود باشند

اختصاصی - کیاپرس/مدیرعامل انجمن دیابت ایران اظهار داشت: دیابتی که سیگار مصرف می کند باید منتظر قطع پای خود باشد. دکتر کامران نیکو سخن در گفت و گو با خبرنگار ما به...

ادامه مطلب ...