کیاپرس / پس از ۶ هفته از آغاز فعالیت کانون ارزیابی شایستگی نیروهای جدید الاستخدام در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، روند ارزیابی تکمیلی ۱۳۰۰ داوطلب از قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت بهداشت به پایان رسید. عزت اله محمدی معاون توسعه مدیریت، منابع وبرنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم اختتامیه کانون ارزیابی شایستگی نیروهای جدید الاستخدام دانشگاه که با حضور فرشاد سیفی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه، امیری مدیر منابع انسانی و گلیکانی مدیر حراست دانشگاه و جمعی از کارشناسان و ارزیابان فعال در این کانون برگزار شد از تمامی عوامل اجرایی و مجموعه مدیران و کارشناسانی که در روند ارزیابی و فعالیت این کانون نقش ایفا کردند قدردانی کرد. کانون ارزیابی شایستگی نیروهای جدید دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مسئولیت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ در دانشکده دندانپزشکی ساری با فعالیت ۵۰ ارزیاب و سر ارزیاب و ۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان بعنوان عوامل اجرایی فرآیند ارزیابی ۱۳۰۰ داوطلب استخدامی سال ۱۴۰۲ را آغاز نمود.

 

اشتراک این خبر در :