کیاپرس /یک متخصص اعصاب و روان گفت: وسواس یکی از بیماری های شایع در روانپزشکی است و به دلیل ماهیت تکراری و بیهوده ، دیر مورد توجه قرار می گیرد و باعث صدمات جدی به فرد می شود.

دکتر فائزه تاتاری در گفتگو با سرویس علمی پژوهشی اخبار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این بیماری دارای دو نوع وسواس فکری و وسواس عملی و گاهی اوقات هردونوع است که در وسواس فکری درمان راحت تر است.

وی اظهار داشت: وسواس فکری ، یک نوع فکر ، احساس یا عقیده در حد آزاردهنده یا افرادی که مدام شک میکنن یا افرادی که یک خاطره ناخوشایند را مدام در ذهن خود مرور می کند که آزار دهنده می شود است و وسواس عملی در نتیجه فکر وسواسی اقداماتی انحام می دهد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه: عوامل زیست شناسی و مسائل ژنتیک …عوامل رفتاری مثل یادگیری و استرسهای محیطی دلیل این بیماری است از جمله علل ایجاد کننده این اختلال است.

دکتر تاتاری با بیان اینکه درمان اختلال وسواسی جبری از طریق درمان دارویی و رفتار درمانی است گفت: رفتار درمانی شامل ممانعت از پاسخ…حساسیت زدایی تدریجی و بازداری اندیشه می باشد.

اشتراک این خبر در :