1. اختصاصی – کیاپرس /معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در رشته های فوق تخصص و فلوشیپ تقریبا مشکلی نداریم، با مواردی که به صورت آزمون و مصاحبه پذیرش کردیم تقریبا تمام صندلی های این رشته ها پر شد.

دکتر ابوالفضل باقری فرد در گفت و گو با خبرنگار کیاپرس اظهار داشت: حتی رشته هایی مانند جراحی قلب، قفسه صدری و کودکان که سال های پیش کمتر مورد استقبال قرار می گرفتند با تغییراتی که در برنامه مانند تبدبل برخی از رشته های فوق تخصصی با طول زمان کوتاه تر به تخصص ، سعی شده انگیزه بیشتری ایجاد شود.

وی افزود: خوشبختانه تعداد زیادی از صندلی های رشته های فوق تخصصی و دستیاری پر شده و این افراد مشغول تحصیل هستند.

باقری فرد ادامه داد: در برخی از رشته های تخصصی مانند بیهوشی، طب اورژانس و اطفال، باتوجه به مشکلاتی که وجود دارد و همچنین نظام پرداخت و درآمدی، سبب اقبال کمتری از دستیاران شده و آنها حضور کمتری پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه تصمیمات بلندمدت و کوتاه مدت برای رفع این مشکلات اخذ شده است، افزود: در قالب بلند مدت، معاونت درمان وزارت بهداشت در حال تغییر است تا آنان بتوانند درآمد مکفی داشته باشند.

وی بیان داشت: به صورت کوتاه مدت هم برنامه ایی داریم که در هفته آتی در دانشگاه ها اجرا خواهیم کرد. به عبارتی حضور در این رشته ها به صورت مستقیم از انترنی است. این کار فقط در این سه رسته با توجه به نیاز دانشگاه ها به صورت بومی انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که کمبود در فلوشیپ و فوق تخصصی برطرف شده است، گفت: در فوق تخصص و فلوشیپ مشکلی نداریم و در ۳ رشته تخصصی هم در تلاش هستیم مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: دستیاران فوق تخصصی و فلوشیب حدود ۱۵۰ رشته است و تقریبا همه رشته هایی که در دنیا وجود دارد ما هم در ایران داریم.

اشتراک این خبر در :