اختصاصی – کیاپرس/معاون پژوهشی مرکز طبی کودکان گفت: علاقه پزشکان عمومی برای ورود به تمام دوره های تخصصی کم شده است.

دکتر ….. اشرفی اظهار داشت: استقبال پزشکان برای ورود به تخصص ها از جمله کودکان کمتر شده که اگر برنامه ریزی برای رفع آن انجام نشود، می تواند آسیب های جدی به سلامت جامعه وارد نماید.

وی؛ سختی کار، بار زیاد درمان و احتمالا مناسب نبودن وضعیت درآمدی در آینده از جمله دلایلی است که پزشکان انگیزه برای ورود به دوره های تخصصی را نداشته باشند.

اشرفی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم همکاران جوان خود را تشویق کنیم تا در این دوره ها حضور یابند.

اشتراک این خبر در :